Wie zijn we?

Wij zijn vrijzinnig humanistische consulenten en werken in huizenvandeMens verspreid over heel het land. Vanuit een vrijzinnig humanistische levensbeschouwing werken we voornamelijk rond drie pijlers.

  1. Morele bijstand, waarin we tijdens individuele gesprekken mensen een luisterend oor bieden.
  2. Plechtigheden bij overgangsmomenten in een leven. Het scheidingsritueel valt hier onder.
  3. Onze gemeenschapsopbouwende activiteiten.

In de provincie Antwerpen hebben consulenten van de verschillende huizen de koppen bij elkaar gestoken om over scheidingsrituelen na te denken. We willen op deze manier voorbereid zijn op eventuele vragen vanuit de samenleving.

Tijdens dit eerste pilootjaar 2011-2012 zijn onze infomomenten enkel aan te vragen in de provincie Antwerpen.